Arbetsmiljöpolicy


 • Att säkerställa en samarbetskultur som är grundad på lika värde mellan ledare och medarbetare.
 • Vi skall främja och utveckla de positiva elementen i arbetet som t.ex. arbetsglädje, motivation, engagemang, ansvarskänsla samt personlig och yrkesmässig utveckling.
 • Vår verksamhet kan innehålla arbetsmiljörisker. Vi är också i hög grad beroende av arbetsmiljösituationen hos våra kunder.
 • Självklart skall företaget och de anställda följa de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på vår verksamhet.
 • I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot arbetsmiljön och förhindra arbetsskador och ohälsa.

Kvalitépolicy


 • Att uppfylla och överträffa kundens krav och förväntningar på professionellt utförda installationer.
 • Att tillföra ett mervärde för kunden.
 • Att Ellio AB skall framstå som ett företag man alltid kan lita på.
 • Att göra varje beställare och projekt till en referens.
 • Kvaliteten omfattar allt från kundkontakter till färdiga arbeten.
 • Att ständigt vara öppen för nya idéer och vidareutveckla våra medarbetare så att vi även framåt kan erbjuda kvalificerade tjänster.
 • Att vi säkrar vår kvalitet genom egenkontroller som bl.a. innehåller en installationskontroll enligt gällande föreskrifter.
 • Kvalitetsansvarig delas av alla medarbetare i Ellio AB. Var och en i företaget skall ha kunskap om och förstå att det är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och tjänster.